Intro


Na stronie tej znajdziecie, wiele ciekawych historii o naszych absolwentach, wspomnienia  z poprzednich dwóch zjazdów, wiele zdjęć przypominających stare dobre czasy i pisane od serca wspomnienia o tych co już od nas odeszli. 


Scan ITE.2


Instytut Technologii Elektronowej na wydziale Elektroniki już nie istnieje. Zostal przekształcony w roku 2002 w Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) Politechniki Wrocławskiej i jest jednym z 13 wydziałów Politechniki Wrocławskiej. 


C1


Budunek C1 w nowej szacie. To tu prawie codziennie przekraczaliśmy progi naszej uczelni. Wróciliśmy tu w ramach naszych zjazdów dwa razy, w 2003 i 2008 roku. Za każdym razem mile witani i z satysfakcją z tego, że  to co stąd wynieślimy tak obficie zaowocowało w naszym życiu. 
Prosimy odwiedzających ten portal, o uwagi, sugestie, ciekawe historie, zdjȩcia, itp, które pozwolą wzbogacić naszą historię tu przedstawioną.