Sławni Przodkowie


Stanisław Radzimski, herbu Napiwoń, jest prawdopodobnie jednym z najsłynniejszych z Radzimskich. Jezuita i pedagogu, żył w latach 1563 – 1622. Urodził się w  Zacharzewie koło Ostrowa Wielkopolskiego, a rodzicami jego byli Wojciech Radzimski i Dorota Mycielska. Wykształcony w wielu miastach Europy,  zasłynął jako teolog, misjonarz, autor wielu prac naukowych, polityk i założyciel i rektor wielu szkól, m.in. Kolegium Jezuitów w Braniewie. To tu w latach 1598—1601 Stanisław Radzimski wykładał filozofię prowadząc trzyletni kurs, przeznaczony dla kleryków jezuickich i dla studentów świeckich, m. in. dla alumnów Seminarium Papieskiego. Był w tym okresie w Braniewie jedynym wykładowcą filozofii i obok logiki, filozofii przyrody (fizyki) i metafizyki wykładał także matematykę i etykę.

Historia Jezuity Stanisława jest naprawdę fascynująca i zapraszamy wszystkich do zapoznania się nią np. na tej stronie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1988-t24-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r1988-t24-n2-s179-191/Studia_Philosophiae_Christianae-r1988-t24-n2-s179-191.pdf


 

Kolegium Jezuitów w Braniewie


Uczestnicy Drugiej Wojny Światowej:


Stefan Radzimski: Żołnierz 2-go Korpusu Polski gen. Władysława Andersa, brał udział w zdobyciu Wzgórza Monte Cassino. Po wojnie osiedlił się w Koszalinie gdzie zmarł 13 września 1990 r. 

s radzimski


Franciszek Radzimski, kapral mechanik w Dywizjonie 316 w bazie RAF-u w Leconfield, Anglia. Zmarł 6 października 1942 w wypadku samochodowym. Pochowany na cmentarzu przy kościele św. Katarzyny w Leconfield, Anglia.

leconfield4