__________________________________________________________________________________________________________

Ponizej przestawiamy drzewa genalogiczne 

Drzewa te zawierają setki nazwisk, które zostały skompletowane do tej pory przy współpracy Bernarda Radzimskiego z Opola:

__________________________________________________________________________________________________________

Przykłady znalezionych dokumentow: 

Pawel mariage1834 ur. Jadwiga Radzimska1873 zm. Barbara Radzimska
Akt małżenski po łacinie z Sługocinka z dnia 12 listopada 1786 r. Pawła Radziemskiego i Elżbiety Mikołayczak. 


Akt urodzenia po polsku  z Linne kolo Dobrej w powiecie Turek z dnia 17 września 1834 r.  Jadwigi Radzimskiej.Akt zgonu po rosyjsku z  Dobrej w powiecie Turek z dnia 24 sierpnia 1873 Barbary Radzimskiej.  
__________________________________________________________________________________________________________

Radzimski, Radziemski, a może jeszcze inaczej.

Rejestracja pisemna urodzin, małżeństw i zgonów była prowadzona w dawnej Polsce i podczas zaborów, głownie przez kościół katolicki. Niestety nie wydawano wtedy dokumentów na piśmie i nazwiska były najczęściej zapamiętywane fonetycznie. Podczas rejestracji proboszcz parafii lub inna uprawniona osoba zapisywała dane osobowe „ze słuchu”. Powodowało to, że jedno i to samo nazwisko mogło mieć kilka, zupełnie różnych pisowni. Jest to wyraźnie widoczne w naszym przypadku rodzin Radzimskich i Radziemskich. Przykładów można znaleźć wiele w każdym drzewie genealogicznym tych rodzin.  

1839 malz. Mikolaj Radzimski

Weźmy na przykład Mikołaja z Mikulic koło Dobrej w powiecie Turek. W akcie małżeństwa z roku 1839 jest on wymieniony jako Mikołaj Radzimek. 

1842 ur. Magdalena Radzimska
Kilka lat później , w roku 1842, w akcie urodzenia jego córki Magdaleny jest on wymieniony jako Radziemski. 

1862 ur. Maryanna Radzimska 810695 copy

W roku 1862 w akcie urodzenia jego córki Maryanny znajdujemy go jako Radzimskiego. 

1867 zm. Mikolaj Radzimski 12001441 copy

Ale już w 1865 w akcie urodzenia jego syna Tomasza występuje jako Mikołaj Radziemek. Mikołaj umiera w 1867 roku jako Radziemski. Podobny los spotkał jego dzieci. Ich nazwiska też się zmieniały często, ale od 1902 roku, urodzin Stefana, syna Tomasza a Mikołaja wnuk, większość z nich systematycznie zaczyna używać nazwisko Radzimski. Dziś cala ta rodzina występuje pod tym nazwiskiem. A zatem był to prawdopodobnie czysty przypadek, że właśnie to nazwisko zostało użyte wtedy gdy zaczęto wydawać pierwsze dokumenty rodzinom. To nazwisko stało się oficjalnym na dalsze lata.

__________________________________________________________________________________________________________

Pomocne linki:

Project Poznań: Database of the 19th century marriage records from the historic Greater Poland (then Prussian Province of Poznan).

Genetyka: WEB site of the Polish Genealogy Society.

BaSIA: Database of the Wielkopolska Genealogical Society with scans of vital records which have been made online by the Polish National Archives.

Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu: Historical and Geographical Dictionary of Medieval Poland.

Polish Genealogical Society of America: Organization that collects, disseminates and preserves information on Polish and Polish-American family history and to helps its members use that information in their own research.

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne: Genealogical Society of Silesia, Poland

Minakowski's Great Genealogy: Database with over 400,000 people from elites of Central-Eastern Europe 

Szukaj Przodka:  WEB Site with numerous links to sites useful both to novice genealogists and to those who have been engaged in the exploration of ancestors for many years.

Castles of Poland: Collection of Polish castles with short history.

Polish Genealogy: Collection of Polish Coat of Arms

Moi Krewni: WEB site showing the residence of Polish citizens by their last name:

Genealogy of Radzimski's Family: by Bernard Radzimski from Opole, Poland.