__________________________________________________________________________________________________________

Ponizej przestawiamy drzewa genalogiczne 

Drzewa te zawierają setki nazwisk, które zostały skompletowane do tej pory przy współpracy Bernarda Radzimskiego z Opola:

__________________________________________________________________________________________________________

Przykłady znalezionych dokumentow: 

Pawel mariage1834 ur. Jadwiga Radzimska1873 zm. Barbara Radzimska
Akt małżenski po łacinie z Sługocinka z dnia 12 listopada 1786 r. Pawła Radziemskiego i Elżbiety Mikołayczak. 


Akt urodzenia po polsku  z Linne kolo Dobrej w powiecie Turek z dnia 17 września 1834 r.  Jadwigi Radzimskiej.Akt zgonu po rosyjsku z  Dobrej w powiecie Turek z dnia 24 sierpnia 1873 Barbary Radzimskiej.  
__________________________________________________________________________________________________________

Radzimski, Radziemski, a może jeszcze inaczej.

Rejestracja pisemna urodzin, małżeństw i zgonów była prowadzona w dawnej Polsce i podczas zaborów, głownie przez kościół katolicki. Niestety nie wydawano wtedy dokumentów na piśmie i nazwiska były najczęściej zapamiętywane fonetycznie. Podczas rejestracji proboszcz parafii lub inna uprawniona osoba zapisywała dane osobowe „ze słuchu”. Powodowało to, że jedno i to samo nazwisko mogło mieć kilka, zupełnie różnych pisowni. Jest to wyraźnie widoczne w naszym przypadku rodzin Radzimskich i Radziemskich. Przykładów można znaleźć wiele w każdym drzewie genealogicznym tych rodzin.  

1839 malz. Mikolaj Radzimski

Weźmy na przykład Mikołaja z Mikulic koło Dobrej w powiecie Turek. W akcie małżeństwa z roku 1839 jest on wymieniony jako Mikołaj Radzimek. 

1842 ur. Magdalena Radzimska
Kilka lat później , w roku 1842, w akcie urodzenia jego córki Magdaleny jest on wymieniony jako Radziemski. 

1862 ur. Maryanna Radzimska 810695 copy

W roku 1862 w akcie urodzenia jego córki Maryanny znajdujemy go jako Radzimskiego. 

1867 zm. Mikolaj Radzimski 12001441 copy

Ale już w 1865 w akcie urodzenia jego syna Tomasza występuje jako Mikołaj Radziemek. Mikołaj umiera w 1867 roku jako Radziemski. Podobny los spotkał jego dzieci. Ich nazwiska też się zmieniały często, ale od 1902 roku, urodzin Stefana, syna Tomasza a Mikołaja wnuk, większość z nich systematycznie zaczyna używać nazwisko Radzimski. Dziś cala ta rodzina występuje pod tym nazwiskiem. A zatem był to prawdopodobnie czysty przypadek, że właśnie to nazwisko zostało użyte wtedy gdy zaczęto wydawać pierwsze dokumenty rodzinom. To nazwisko stało się oficjalnym na dalsze lata.


__________________________________________________________________________________________________________

Ciekawa Oferta

aaa 5

Wszystkich zainteresowanych posiadaniem wspaniałej wersji herbu Napiwon, jak na fotografii obok, prosimy o kontakt z Panem Januszem Wierzbickim 

(email: wierzbickiradwan@gmail.com). 

Pan Janusz pisze o sobie: 

„Herby wykonuje własnoręcznie  techniką sztukatorską. Wymiary to 45x35 cm. Do tej pory moja kolekcja liczy ponad 200 kartuszy.  Od wielu lat tworzę Galerię Herbów Szlachty Polskiej. Nieraz sprzedaję moje prace zainteresowanym osobom, po pierwsze, by zdobyć środki na wykonanie następnego kartusza herbowego, po drugie - dla satysfakcji, że moje prace zawisną w domach o tradycjach szlacheckich. W przyszłości, mam zamiar przekazać tą kolekcję wybranej instytucji kultury w Polsce.”

__________________________________________________________________________________________________________

Pomocne linki:

Project Poznań: Database of the 19th century marriage records from the historic Greater Poland (then Prussian Province of Poznan).

Genetyka: WEB site of the Polish Genealogy Society.

BaSIA: Database of the Wielkopolska Genealogical Society with scans of vital records which have been made online by the Polish National Archives.

Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu: Historical and Geographical Dictionary of Medieval Poland.

Polish Genealogical Society of America: Organization that collects, disseminates and preserves information on Polish and Polish-American family history and to helps its members use that information in their own research.

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne: Genealogical Society of Silesia, Poland

Minakowski's Great Genealogy: Database with over 400,000 people from elites of Central-Eastern Europe 

Szukaj Przodka:  WEB Site with numerous links to sites useful both to novice genealogists and to those who have been engaged in the exploration of ancestors for many years.

Castles of Poland: Collection of Polish castles with short history.

Polish Genealogy: Collection of Polish Coat of Arms

Moi Krewni: WEB site showing the residence of Polish citizens by their last name:

Genealogy of Radzimski's Family: by Bernard Radzimski from Opole, Poland.